Διδακτικό Προσωπικό

Στο Φροντιστήριο Κ.Κατσακιώρης Διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές ανά γνωστικό αντικείμενο: 

 

Κώστας Κατσακιώρης

Αρχαία Ελληνικά 

Δημήτριος Κασβίκης 

Αρχαία Ελληνικά

Δήμητρα Κατσακιώρη

Λογοτεχνία

Δήμητρα Κατσακιώρη

Αρχαία και Νέα Ελληνικά

Μπαρδάκη Νεφέλη 

Ιστορία
Ελισαίος Σταύρου

Μαθηματικά 

Τασοπούλου Ειρήνη

Φυσική – Χημεία 

Τσακαρδάνου Μαρία 

Κοινωνιολογία (Κοινωνιολόγος)

   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *