Διδακτικό Προσωπικό

Στο Φροντιστήριο Κ.Κατσακιώρης Διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές ανά γνωστικό αντικείμενο: 

 

Κώστας Κατσακιώρης

Αρχαία Ελληνικά - Νεοελληνική Γλώσσα

 

Δημήτριος Κασβίκης 

Αρχαία Ελληνικά

Παρθένη Σοφία

Λατινικά

Δήμητρα Κατσακιώρη

Αρχαία και Νέα Ελληνικά- Λατινικά

Σταθέλος  Ανδρέας

Ιστορία
Ελισαίος Σταύρου

Μαθηματικά 

Σφυρή  Γεωργία 

Φυσική - Χημεία 

Τσίντζουρα  Ιωάννα 

Βιολογία

Βακράκου Χρύσα

Ιστορία