Διδακτικό Προσωπικό

Στο Φροντιστήριο Κ.Κατσακιώρης Διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές ανά γνωστικό αντικείμενο: 

 

Κώστας Κατσακιώρης

Αρχαία Ελληνικά - Νεοελληνική Γλώσσα

 

Δημήτριος Κασβίκης 

Αρχαία Ελληνικά
Βασιλική Τάγκα 

Λατινικά

Δήμητρα Κατσακιώρη

Αρχαία και Νέα Ελληνικά- Λατινικά

Αποστόλης Τσάντζαλος

Ιστορία- Λογοτεχνία
Μαριάννα Ντελή

Μαθηματικά

Ελισαίος Σταύρου

Μαθηματικά 

Τσιρώνης Γιώργος 

Φυσική - Χημεία 

Γεωργία Λαμπρακοπούλου 

Βιολογία

Ο K. Κατσακιώρης διδάσκει  το  μάθημα  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας σε μαθητές /τριες  και των  άλλων κατευθύνσεων.