Δημοσιεύτηκε η πρώτη σειρά θεμάτων και νέου υλικού απο το φροντιστήριο μας. 

Στα προτεινόμενα θέματα θα βρείτε χρονολογική κατηγοριοποίηση. Τα νέα θέματα είναι δημοσιευμένα στη κατηγορία 2013. Το υλικό του 2012 θα παραμείνει διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου.

 

Συγκεκριμένα δημοσιευτηκαν τα εξής προτεινόμενα θέματα για το 2013:
 
Α Λυκείου
 
Μαθηματικά 
 
Νεοελληνική Γλώσσα
 
Αρχαία Ελληνικά
 
Φυσική
 
Χημεία
 
Β Λυκείου
 
Αρχαία Ελληνικά
 
Λατινικά
 
Αλγεβρα
 
 
Γ Λυκείου
 
Αρχαία Ελληνικά
 
Λατινικά
 
Νεοελληνική Ιστορία
 
Πολιτική Οικονομία 
 
Μαθηματικά 
 
Βιολογία
 
Λογοτεχνία Γ Λυκείου