Οδηγός Νέου Εξεταστικού συστήματος

 Προσαρμογή  στο  νέο σύστημα

Το φροντιστήριο  μας  έχει προσαρμοστεί απόλυτα στο πρόγραμμα σπουδών του νέου Λυκείου. Παρέχει  ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου (του σχολικού έτους 2014- 15), που θα επιλέξουν τα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών σπουδών.  Στην  Γ΄ Λυκείου οι  μαθητές  θα έχουν την πλήρη και οργανωμένη υποστήριξη του φροντιστηρίου όποιο επιστημονικό πεδίο και αν επιλέξουν από τα παρακάτω:

α.  Ανθρωπιστικών  επιστημών.

β.  Παιδαγωγικών επιστημών.

γ. Επιστημών Υγείας

 

Για πλήρη ενημέρωση γύρω απο τις αλλαγές και τις λεπτομέρειες του νέου Λυκείου ενημερωθείτε εδώ