Τι μπορώ να κάνω τελειώνοντας ένα τμήμα κοινωνιολογίας;

Η κατάργηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από τις εξετάσεις αύξησε τις ανησυχίες για το τι μπορεί να κάνει ένας Κοινωνιολόγος στις μέρες μας. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε  ότι η εκπαίδευση δεν είναι η μόνο διέξοδος που μπορεί να έχει ένας κοινωνικός επιστήμονας. Στο Προεδρικό Διάταγμα 159/2009 (ΦΕΚ 199/Α/01-10-2009),  αναφέρονται αναλυτικά τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Κοινωνιολόγων.

Οπότε είναι ευκαιρία χρονικά να τα αναφέρουμε. Οι Κοινωνιολόγοι με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

α. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

β. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

γ. στις δημόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες), σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως

 • στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακό δικαιώματα
 • στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας για τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

δ. στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας−διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.

ε. σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης, για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.

στ. σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους

ζ. στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα, ως εκπαιδευτές, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.

η. στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους

θ. στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.

ι. στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.

ια. στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως κοινωνιολόγοι της εργασίας (ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.)

ιβ. στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων

ιγ. στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

ιδ. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, με σχετικό αντικείμενο δράσης.

ιε. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης για άτομα σε φάση αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικείμενο δράσης.

ιστ. σε σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφείς συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.

ιζ. στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι και στις αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους.

Ενδεικτικά:

 • ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΚΕΜΕΑ, ΚΕΘΙ, ΟΚΑΝΑ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΜΚΕ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΜΚΟ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε ένα πολύ καλό επίπεδο όπως και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σίγουρα είναι δεξιότητες που η σημερινή εποχή απαιτεί την κατοχή τους. Επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές στο  αντικείμενο που ενδιαφέρει κάποιον να δραστηριοποιηθεί ,  σίγουρα  του προσθέτουν ένα  πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Επίσης δεξιότητες: επικοινωνιακές, ομαδικότητας, ανάληψης ευθύνης, λήψη αποφάσεων, αυτοέλεγχος, επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικές είναι κάποιες που θα συνεκτιμηθούν.

Για μια σωστή επιλογή αξίζει να αναφέρουμε ότι η   ενημέρωση αλλά  και η έρευνα της αγοράς εργασίας είναι αυτό  που χρειάζεται κάποιος ώστε να γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν ως  απασχόληση. Η πληροφόρηση λοιπόν κρίνεται απαραίτητη κάθε φορά, ώστε ένας πτυχιούχος να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  τα βήματα που θα τον οδηγήσουν σε αυτό που αναγνωρίζει ότι επιθυμεί και θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί.

Είναι αλήθεια πως όλα ξεκινούν νωρίτερα δηλαδή από έναν σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, όπου το τεστ μαζί με τις συμβουλευτικές συνεδρίες θα βοηθήσουν  έναν έφηβο να αναγνωρίσει τις δεξιότητες του, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντα του, την προσωπικότητα του και τα αντικείμενα εργασιών που δείχνουν να τον ενδιαφέρουν σε αυτή την ηλικία. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα!! Στη συνέχεια ακολουθεί η ενημέρωση και πληροφόρηση για τις σπουδές , τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών  για κάθε σχολή , η σύνδεση με την αγορά εργασίας και φυσικά μία εκτενής συζήτηση  για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Τίποτε δεν τελειώνει εδώ ακόμη και εάν κάποιος, προσπέρασε αυτό το στάδιο και βρέθηκε τυχαία σε μία σχολή η οποία δεν ήταν στις αρχικές του προτιμήσεις.

Ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας μπορεί να τον βοηθήσει μέσα από τις συνεδρίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, να βρει ο Συμβουλευόμενος διαδρομές που θα τον οδηγήσουν σε επιλογές που θα τον κάνουν να νιώσει ευτυχισμένος!!!

Σύνταξη: Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

 

Πηγή: https://employ.edu.gr/ti-mporw-na-kanw-teleiwnontas-ena-tmhma-koinwniologias-22/