Τι μπορώ να κάνω τελειώνοντας ένα τμήμα κοινωνιολογίας;

Η κατάργηση του μαθήματος της Κοινωνιολογίας από τις εξετάσεις αύξησε τις ανησυχίες για το τι μπορεί να κάνει ένας Κοινωνιολόγος στις μέρες μας. Καλό είναι να υπενθυμίσουμε  ότι η εκπαίδευση δεν είναι η μόνο διέξοδος που μπορεί να έχει ένας κοινωνικός επιστήμονας. Στο Προεδρικό Διάταγμα 159/2009 (ΦΕΚ 199/Α/01-10-2009),  αναφέρονται αναλυτικά τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Κοινωνιολόγων.

Οπότε είναι ευκαιρία χρονικά να τα αναφέρουμε. Οι Κοινωνιολόγοι με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπορούν να απασχολούνται τόσο ως ελεύθεροι επαγγελματίες όσο και ως μισθωτοί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας:

α. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, στους κλάδους και με τους όρους που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.

β. στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ως μέλη του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

γ. στις δημόσιες υπηρεσίες: (όπως υπουργεία, τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσια νοσοκομεία και κοινωνικές υπηρεσίες), σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και ιδίως

 • στο Υπουργείο Εργασίας και σε φορείς που ασχολούνται με την έρευνα των συνθηκών εργασίας και τα εργασιακό δικαιώματα
 • στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε φορείς του δημόσιου τομέα που ασχολούνται με το περιβάλλον και την προστασία του, ειδικά για τη διερεύνηση των κοινωνικών επιπτώσεων από τις εφαρμογές της τεχνολογίας για τα θέματα πολεοδομίας, χωροταξίας και βιώσιμης ανάπτυξης, καθώς και για την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

δ. στον ιδιωτικό τομέα, ως σύμβουλοι, στελέχη διοίκησης και σύμβουλοι απασχόλησης με αντικείμενο το συντονισμό ομάδων εργασίας−διαδικασίας στο πλαίσιο της οργάνωσης της παραγωγής.

ε. σε οργανισμούς και φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, σε αναπτυξιακούς φορείς, σε κέντρα προώθησης της απασχόλησης, για το σχεδιασμό προγραμμάτων για τους ανέργους και την επιμόρφωση των εργαζομένων.

στ. σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς, για την κοινωνιολογική θεμελίωση των δραστηριοτήτων τους

ζ. στο δημόσιο, τον ιδιωτικό και τον κοινωνικό τομέα, ως εκπαιδευτές, ως μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.

η. στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας, σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους

θ. στην έρευνα, ως ερευνητές, σε σχέση με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή και την ανάλυση εμπειρικών ερευνών στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ως μισθωτοί και ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους.

ι. στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση ως κοινωνιολόγοι σύμβουλοι, με αντικείμενα την εποπτεία, την έρευνα, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων των σχέσεων εκπαιδευτικής κοινότητας και κοινωνίας εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων και των εκπαιδευόμενων μεταξύ τους.

ια. στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ως κοινωνιολόγοι της εργασίας (ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες.)

ιβ. στα δικαστήρια όλων των βαθμίδων, ως σύμβουλοι για την ανάλυση κοινωνικών προβλημάτων των διαδίκων

ιγ. στα σωφρονιστικά ιδρύματα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά, ως σύμβουλοι, αναλυτές και εμψυχωτές σε αντικείμενα σχετικά με τον τίτλο σπουδών τους και τις εξειδικευμένες γνώσεις τους.

ιδ. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης αποφυλακισμένων, με σχετικό αντικείμενο δράσης.

ιε. σε δημόσιους, ιδιωτικούς και κοινωνικούς φορείς, ως σύμβουλοι και εμψυχωτές κοινωνικής επανένταξης για άτομα σε φάση αποτοξίνωσης, με σχετικό αντικείμενο δράσης.

ιστ. σε σωματεία και συνδικάτα όλων των βαθμίδων, ως κοινωνικοί διαπραγματευτές και οργανωτές προγραμμάτων για την επικοινωνία με εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς, σε θέματα συλλογικής διαπραγμάτευσης, υπογραφείς συλλογικών συμβάσεων και θεσμικής υποστήριξης συλλογικών διεκδικήσεων.

ιζ. στις ανεξάρτητες αρχές ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, Δικαιωμάτων του Πολίτη, ως λειτουργοί και ως σύμβουλοι και στις αντίστοιχες άλλων τομέων του Κράτους.

Ενδεικτικά:

 • ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ
 • ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
 • ΚΕΜΕΑ, ΚΕΘΙ, ΟΚΑΝΑ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ
 • ΣΩΜΑΤΕΙΑ, ΑΜΚΕ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥΣ – ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
 • ΜΚΟ
 • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
 • ΚΕΝΤΡΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 • ΣΧΟΛΕΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Χρειάζεται να αναφέρουμε ότι η γνώση μίας τουλάχιστον ξένης γλώσσας σε ένα πολύ καλό επίπεδο όπως και η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σίγουρα είναι δεξιότητες που η σημερινή εποχή απαιτεί την κατοχή τους. Επιπλέον μεταπτυχιακές σπουδές στο  αντικείμενο που ενδιαφέρει κάποιον να δραστηριοποιηθεί ,  σίγουρα  του προσθέτουν ένα  πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας.

Επίσης δεξιότητες: επικοινωνιακές, ομαδικότητας, ανάληψης ευθύνης, λήψη αποφάσεων, αυτοέλεγχος, επίλυσης προβλημάτων, οργανωτικές είναι κάποιες που θα συνεκτιμηθούν.

Για μια σωστή επιλογή αξίζει να αναφέρουμε ότι η   ενημέρωση αλλά  και η έρευνα της αγοράς εργασίας είναι αυτό  που χρειάζεται κάποιος ώστε να γνωρίζει τις δυνατότητες που υπάρχουν ως  απασχόληση. Η πληροφόρηση λοιπόν κρίνεται απαραίτητη κάθε φορά, ώστε ένας πτυχιούχος να οργανώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο  τα βήματα που θα τον οδηγήσουν σε αυτό που αναγνωρίζει ότι επιθυμεί και θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί.

Είναι αλήθεια πως όλα ξεκινούν νωρίτερα δηλαδή από έναν σωστό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, όπου το τεστ μαζί με τις συμβουλευτικές συνεδρίες θα βοηθήσουν  έναν έφηβο να αναγνωρίσει τις δεξιότητες του, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντα του, την προσωπικότητα του και τα αντικείμενα εργασιών που δείχνουν να τον ενδιαφέρουν σε αυτή την ηλικία. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα!! Στη συνέχεια ακολουθεί η ενημέρωση και πληροφόρηση για τις σπουδές , τις σχολές, τα προγράμματα σπουδών  για κάθε σχολή , η σύνδεση με την αγορά εργασίας και φυσικά μία εκτενής συζήτηση  για τα επαγγέλματα του μέλλοντος.

Τίποτε δεν τελειώνει εδώ ακόμη και εάν κάποιος, προσπέρασε αυτό το στάδιο και βρέθηκε τυχαία σε μία σχολή η οποία δεν ήταν στις αρχικές του προτιμήσεις.

Ένας Σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας μπορεί να τον βοηθήσει μέσα από τις συνεδρίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, να βρει ο Συμβουλευόμενος διαδρομές που θα τον οδηγήσουν σε επιλογές που θα τον κάνουν να νιώσει ευτυχισμένος!!!

Σύνταξη: Ζωγραφιά Βακάλογλου, Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας

 

Πηγή: https://employ.edu.gr/ti-mporw-na-kanw-teleiwnontas-ena-tmhma-koinwniologias-22/

Χρήσιμες πληροφορίες για την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής

Χρήσιμες πληροφορίες για την Ελάχιστη Βάση εισαγωγής

Μέσα στον Ιούλιο, το υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει με sms στους μαθητές τη βαθμολογία του καθενός στα 4 μαθήματα των Πανελληνίων Εξετάσεων. Στη συνέχεια το ίδιο θα γίνει με τα Ειδικά Μαθήματα και τα αποτελέσματα στις Αστυνομικές, Στρατιωτικές σχολές κτλ. Με μεταγενέστερη ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας θα γίνουν γνωστοί και οι Μέσοι Όροι των βαθμολογιών σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο αλλά και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ανά τμήμα. Στην ουσία το Υπουργείο θα υπολογίσει τον Μέσο Όρο των βαθμολογιών όλων των μαθητών και στα 4 μαθήματα σε κάθε Επιστημονικό Πεδίο για να δημιουργήσει τον Μέσο Όρο των επιδόσεων ανά Πεδίο, πάνω στον οποίο θα υπολογιστεί η Ε.Β.Ε. ανά πεδίο και ανά Πανεπιστημιακό τμήμα. Έπειτα, προς το τέλος του Ιουλίου συμπληρώνεται το μηχανογραφικό δελτίο, όπου για το σχολικό έτος 2020-2021 δεν υφίσταται περιορισμός στον αριθμό των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων που μπορούν να δηλωθούν. Προϋπόθεση δήλωσης των τμημάτων είναι οι υποψήφιοι να έχουν επιτύχει την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του Ειδικού Μαθήματος ή των Ειδικών Μαθημάτων ή Αθλημάτων του τμήματος που επιθυμούν.

Το ethnos.gr, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των συμβούλων εκπαίδευσης Labora, κάνει μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει με παραδείγματα τις νέες αυτές αλλαγές, προκειμένου να βοηθήσει τα παιδιά της Γ΄ λυκείου .

Δείτε τα παραδείγματα

Ας δούμε ένα παράδειγμα της διαδικασίας για υποψήφιο από το 1ο πεδίο.

Παράδειγμα: Για το 1ο Πεδίο θα υπολογίσει το Μέσο Όρο όλων των βαθμολογίων όλων των υποψηφίων στα Αρχαία Ελληνικά (π.χ. 12), στην Κοινωνιολογία (π.χ. 13), στη Νεοελληνική Γλώσσα (π.χ. 10) και στην Ιστορία (π.χ. 9). Στη συνέχεια, θα υπολογίσει το Μέσο Όρο των παραπάνω αποτελεσμάτων για να εξάγει τον Μέσο Όρο του 1ου Πεδίου, δηλαδή 12+13+10+9=44/4= 11.

Αυτός ο Μέσος Όρος των επιδόσεων του 1ου πεδίου αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, μιας και τον βαθμό αυτόν (δηλαδή το 11) τον πολλαπλασιάζει με τον Συντελεστή Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής που έχει ορίσει ήδη κάθε Πανεπιστημιακό Τμήμα (ο Συντελεστής αυτός μπορεί να είναι ανάμεσα στο 0,8 έως το 1,2, ανάλογα με την απόφαση κάθε τμήματος).

Στο παράδειγμα μας λοιπόν οι Ελάχιστες Βάσεις Εισαγωγής θα μπορούσαν να είναι:

Νομική Αθήνας: 11 χ 1,2= 13,2
Φιλολογίας Αθήνας: 11 χ 1=11
Φιλοσοφίας Πατρών: 11 χ 0,8= 8,8

Τα τμήματα λοιπόν που επέλεξαν τον χαμηλότερο Συντελεστή Ε.Β.Ε. θα έχουν και τη χαμηλότερη Βάση Εισαγωγής στο κάθε Πεδίο. Στο παράδειγμα μας, ο βαθμός 8,8 αποτελεί τον χαμηλότερο βαθμό με τον οποίο κάποιος υποψήφιος θα μπορούσε να δηλώσει κάποια σχολή του 1ου Πεδίου. Για τη διαδικασία της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων, δηλαδή στη φάση αυτή ο μαθητής για να δει αν μπορεί να δηλώσει κάποιο τμήμα θα υπολογίζει μόνο τον Μέσο Όρο των 4 μαθημάτων που έγραψε χωρίς τους συντελεστές βαρύτητας (1,3 και 0,7). Με τη διαδικασία αυτή οι μαθητές θα γνωρίζουν αν έχουν δικαίωμα να δηλώσουν το τμήμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Ένας μαθητής με Μέσο Όρο βαθμών 8,7 δεν μπορεί να δηλώσει κανένα τμήμα ενώ ένας μαθητής με Μέσο Όρο 13,3 μπορεί να δηλώσει όλα τα τμήματα του 1ου πεδίου. Αν θα «περάσει» σε κάποιο τμήμα, αυτό εξαρτάται από το αν τα μόρια που συγκέντρωσε (με τους συντελεστές βαρύτητας) αρκούν για να βρει μια κενή θέση στο τμήμα που επιθυμεί. Άρα, για τον υπολογισμό της Ε.Β.Ε. υπολογίζουμε μόνο τον Μέσο Όρο των μαθημάτων ενώ για την εισαγωγή στο τμήμα υπολογίζουμε τα μόρια μας με το γνωστό τρόπο και τους 2 συντελεστές βαρύτητας (1,3 και 0,7), όπως συμβαίνει κάθε χρόνο. Στην περίπτωση που το τμήμα επιλογής βρίσκεται σε περισσότερα Πεδία, λαμβάνεται υπόψη η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του Πεδίου με τις χαμηλότερες βαθμολογίες (π.χ. την περσινή χρονιά για τα Παιδαγωγικά Τμήματα θα λαμβάνονταν υπόψη οι επιδόσεις του 4ου Πεδίου, οι οποίες ήταν οι χαμηλότερες των 4 πεδίων).

Τμήματα με Ειδικό Μάθημα:

Στα τμήματα αυτά ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά προστίθεται και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για το Ειδικό Μάθημα. Στην περίπτωση των Ειδικών Μαθημάτων δεν υπάρχει πλέον η βάση του 10 αλλά ισχύει ξεχωριστά για το κάθε μάθημα διαφορετικός Συντελεστής Ε.Β.Ε. και το κάθε Ειδικό Μάθημα έχει συγκεκριμένη Ε.Β.Ε.

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο υποψήφιος εξετάστηκε και στα Αγγλικά, τότε για να μπορέσει να δηλώσει το τμήμα Αγγλικής θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιπρόσθετη διαδικασία:

Πρώτα, θα συγκρίνει το βαθμό που έγραψε στα Αγγλικά με τον Μέσο Όρο των βαθμολογιών στα Αγγλικά όλων των υποψηφίων. Έστω ότι ο Μέσος Όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα Αγγλικά είναι ο βαθμός 11 και έχει οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε. για τα Αγγλικά το 1, τότε για να είναι κάποιος υποψήφιος στο τμήμα Αγγλικής θα πρέπει να έγραψε στα Αγγλικά πάνω από 11.
Μετά θα δει αν ξεπερνάει και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος Αγγλικής, η οποία διαμορφώνεται από το Μέσο Όρο των βαθμολογιών των 4 ειδικών μαθημάτων αλλά και από τον Μέσο Όρο του μαθήματος των Αγγλικών (δηλαδή από 5 μαθήματα).
Αρχαία Ελληνικά (12) + Κοινωνιολογία (13) + Νεοελληνική Γλώσσα (10) + Ιστορία (9) + Αγγλικά (11)= 55/5=11

Άρα, υπάρχουν 2 προϋποθέσεις για να δηλώσει κάποιος το τμήμα Αγγλικής Αθήνας.

Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού:

Στα τμήματα αυτά ακολουθείται η ίδια διαδικασία αλλά προστίθεται και η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για τα Αθλήματα. Στην περίπτωση των Αθλημάτων ισχύει για πρώτη φορά από φέτος Συντελεστής Ε.Β.Ε. (μέχρι την περσινή χρονιά δεν υπήρχε όριο επίδοσης για τα αθλήματα).

Στο παραπάνω παράδειγμα, αν ο υποψήφιος εξετάστηκε και στα Αθλήματα, τότε για να μπορέσει να δηλώσει το τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης θα πρέπει να ακολουθήσει μια επιπρόσθετη διαδικασία:

Πρώτα, θα συγκρίνει τον Μέσο Όρο των βαθμών των Αθλημάτων με τον Μέσο Όρο των βαθμολογιών στα Αθλήματα όλων των υποψηφίων. Έστω ότι ο Μέσος Όρος των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων είναι ο βαθμός 9 και έχει οριστεί συντελεστής Ε.Β.Ε. για τα Αθλήματα το 0,7, τότε για να είναι κάποιος υποψήφιος στο τμήμα θα πρέπει να συγκέντρωσε Μέσο Όρο βαθμολογιών στα Αθλήματα πάνω από 6,3.

Μετά θα δει αν ξεπερνάει και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος, η οποία διαμορφώνεται από το Μέσο Όρο των βαθμολογιών των 4 ειδικών μαθημάτων αλλά και από τον Μέσο Όρο των Αθλημάτων (δηλαδή από 5 μαθήματα).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή ανήκει στα κοινά τμήματα όλων των πεδίων, στην περίπτωση αυτή δεν θα ισχύσει η ΕΒΕ του 1ου Πεδίου απαραίτητα, αλλά του Πεδίου με την χαμηλότερη Ε.Β.Ε.  

Στατιστικά Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για τις πανελλήνιες 2020

Στατιστικά Στοιχεία Υπουργείου Παιδείας για τις πανελλήνιες 2020

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκαν προσφάτως για τις πανελλήνιες 2020 μονον 849 υποψήφιοι πανελλαδικώς της θεωρητικής κατεύθυνσης ξεπέρασαν τα 18000 μόρια . Το γεγονός αυτό προσδίδει κύρος και μεγαλύτερη αξία στις επιτυχίες μας.

Eνημέρωση- Πανελλήνιες 2020 – Συγχαρητήρια στους μαθητές /τριες μας

Eνημέρωση- Πανελλήνιες 2020 – Συγχαρητήρια στους μαθητές /τριες μας

Συγχαίρουμε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μας για τις επιτυχίες τους στις φετινές – ιδιόμορφες λόγω κορονοϊού – πανελλήνιες εξετάσεις και τους ευχόμαστε καλές σπουδές και  να έχουν πάντα επιτυχίες στη ζωή τους.

 Νιώθουμε όμως την ανάγκη να κάνουμε ιδιαίτερη μνεία σε εκείνους τους μαθητές/τριες μας που με  τις επιδόσεις τους διακρίθηκαν και μας δικαίωσαν:

Πετράκη  Έφη 18.725 μόρια, πρώτη στο 2ο Λύκειο  Αγρινίου – 2 xρόνια πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Στεργίου  Ανδρέας  18.225 μόρια,  πρώτος στο  Λύκειο Θέρμου  –  2   χρόνια  πλήρους  φοίτησης στο φροντιστήριο.

Νταβαντζή Χρύσα 18.125  μόρια, 3  χρόνια  πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Δημούσης  Θανάσης 17.950 μόρια, τρίτος στο  1ο   Λύκειο – 2 χρόνια πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Μουστάκας Γιώργος 17.780 μόρια, τέταρτος στο 1ο Λύκειο – 3 χρόνια πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Μπέκου  Νεκταρία  17.350 μόρια –  1  χρόνο  πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Γεωργογάλα  Δέσποινα  17.275  μόρια  –  2   χρόνια  φοίτησης   στο φροντιστήριο.

Χασιώτη Κων/να  17. 100   μόρια – 3  χρόνια  πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Λαμπράκης Χρήστος 17.030 μόρια –  1  χρόνο  πλήρους φοίτησης στο φροντιστήριο.

Τσιούμα Χριστίνα 17.025  μόρια –  2  χρόνια  πλήρους φοίτησης  στο φροντιστήριο.

Για άλλη μια χρονιά επιβραβεύεται  έμπρακτα  η  μεθοδική διδασκαλία, η συστηματική δουλειά, η επιμέλεια, η άψογη οργάνωση και το μεράκι μαθητών και καθηγητών.  Γιατί, τίποτε δεν είναι τυχαίο!

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινώθηκαν προσφάτως για τις πανελλήνιες 2020 μονον 849 υποψήφιοι της θεωρητικής κατεύθυνσης ξεπέρασαν τα 18000 μόρια . Το γεγονός αυτό προσδίδει κύρος και μεγαλύτερη αξία στις επιτυχίες μας.