Διαθέσιμο Υλικό και Προτεινόμενα Θέματα

Διαθέσιμο Υλικό και Προτεινόμενα Θέματα

Στην ιστοσελίδα του φροντιστηρίου έχει αναρτηθεί διαθέσιμο υλικό και προτεινόμενα θέματα με λύσεις.Για να μεταφερθείτε στα μενού του διαθέσιμου υλικού και των προτεινόμενων θεμάτων θα πρέπει :

 

απο το κεντρικό μενού και στη καρτέλα  :Για το μαθητή να επιλέξετε διαθέσιμο υλικό ή  προτεινόμενα θέματα αντίστοιχα.Με το κλίκ σε ένα από τα δύο μεταφέρεστε σε ένα μενού με όλα τα διαθέσιμα μαθήματα όλων των τάξεων. Σημειώνεται πως το διαθέσιμο υλικό έχει διαχωριστεί απο τα προτεινόμενα θέματα.

Για τη δική σας ευκολία παραθέτουμε το σύνδεσμο για το διαθέσιμο υλικό. πατήστε πανω του και θα μεταφερθείτε στο διαθέσιμο υλικό

Διαθέσιμο υλικό

Για να μεταφερθείτε στα προτεινόμενα θέματα παρακαλώ πατήστε το σύνδεσμο που ακολουθεί

Προτεινόμενα θέματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *