Έναρξη Φροντιστηριακού έτους

Έναρξη Φροντιστηριακού έτους

Έναρξη φροντιστηριακού έτους 2012-2013: 1  Σεπτεμβρίου. 

Έναρξη τμημάτων αποφοίτων: 17 Σεπτεμβρίου

(πληροφορίες-εγγραφές από 23 Αυγούστου)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *