Πρόγραμμα Σπουδών

Το Πρόγραμμα Σπουδών του φροντιστηρίου με τα γνωστικά αντικείμενα που διδάσκονται ανα τάξη : 

 

Στο Γυμνάσιο και
στην Α΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά

Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά

Φυσική – Χημεία

 

Στη Β΄ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά – Νεοελληνική Γλώσσα

Μαθηματικά 

(Λατινικά και Ιστορία  Γ΄ Λυκείου προαιρετικά)

Στη Γ΄ Λυκείου κ΄
στους Αποφοίτους

Αρχαία Ελληνικά – Λατινικά

Ιστορία – Νεοελληνική Γλώσσα                  

Βιολογία  Γ. Παιδείας

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *