Διδακτικό Προσωπικό

Στο Φροντιστήριο Κ.Κατσακιώρης Διδάσκουν οι παρακάτω καθηγητές ανά γνωστικό αντικείμενο: 

Κώστας Κατσακιώρης Αρχαία Ελληνικά 
Δημήτριος Κασβίκης  Αρχαία Ελληνικά
Δήμητρα Κατσακιώρη Λογοτεχνία
Δήμητρα Κατσακιώρη Αρχαία και Νέα Ελληνικά
Μπαρδάκη Νεφέλη Ιστορία
Φυλακτου Άννα-ακριβή Μαθηματικά
Τασοπούλου Ειρήνη

Φυσική – Χημεία 

Πατσαούρα Νίκη

Κοινωνιολογία

Μπισμπίκη Ευαγγελία Αρχαία και Νέα Ελληνικά
κρικρής Σταύρος

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *