Λειτουργία Φροντιστηρίου

 

Τα φροντιστήρια Κ.Κατσακιώρης με απολυτη συνέπεια και υπευθυνότητα:  

•   Παρέχουν συγκροτημένη και  εξειδικευμένη  φροντιστηριακή εκπαίδευση σε άνετο και  υπερσύγχρονο  περιβάλλον. 

•   Δημιουργούν  ιδανικές συνθήκες μάθησης με 10μελή ομοιογενή τμήματα, όπου η κατάταξη των μαθητών/τριών γίνεται  με βάση το γνωστικό τους επίπεδο, ώστε να υπάρχει ομοιογένεια.

•   Φροντίζουν μεθοδικά να ξεπεράσουν οι μαθητές τις πιθανές μαθησιακές δυσκολίες, ν’ αποκτήσουν γνώσεις και αυτοπεποίθηση, να εμπεδώσουν χωρίς κενά την εξεταστέα ύλη, ώστε να βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους στο σχολείο και να εισαχθούν   πρωτίστως στο Πανεπιστήμιο. 

•   Προετοιμάζουν πολύπλευρα τους μαθητές  με τον καθημερινό έλεγχο, τη δωρεάν παροχή βοηθητικού υλικού (βιβλία και σημειώσεις για όλα τα διδασκόμενα μαθήματα) και τα 3ωρα Κυριακάτικα διαγωνίσματα για την καλύτερη εμπέδωση της ύλης, τον έλεγχο των επιδόσεων και ασφαλώς την εξοικείωση με τις πανελλήνιες εξετάσεις.

•   Συμπαρίστανται στους μαθητές, ασκώντας παιδαγωγικό και συμβουλευτικό ρόλο στους προβληματισμούς τους, στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους, στις επιλογές κατευθύνσεων, στη συμπλήρωση του μηχανογραφικού,  αλλά και σε όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το εξεταστικό και εν γένει το εκπαιδευτικό σύστημα.  

•   Ενημερώνουν και συνεργάζονται με τους γονείς για τις κλίσεις, τις επιδόσεις των παιδιών τους, τις απουσίες τους και ό,τι άλλο χρήζει ενημέρωσης. 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *